مسئولین منطقه

مشخصات و اطلاعات تماس مسئولین منطقه چالوس 

 

نام : سید محمود               نام خانوادگی : طاهری اطاقسرا                        سمت : مدیر منطقه

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن : 52256901-011 نمابر : 52256900-011 


نام : اسفندیار

نام خانوادگی : هندی

سمت : معاون فنی و عملیاتی

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52253611

نمابر : 52256900-011

نام : جعفر

نام خانوادگی : بوالی

سمت : معاون مالی و اداری

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52256904

نمابر :  52256900-011

نام :  غلامحسین

نام خانوادگی :  افتخاری

سمت : معاون بازرگانی

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52253611

نمابر :52256900-011

 

نام : حبیب اله                        نام خانوادگی : فقیه                         سمت : رئیس ناحیه مرکزی

آدرس : چالوس –شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی شماره تلفن ونمابر : 52256890-011

 

نام : سید قاسم                   نام خانوادگی : رضوی مهدیان             سمت : رئیس ناحیه تنکابن

آدرس : تنکابن - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه تنکابن شماره تلفن و نمابر : 4271334-011

 

نام : حمید رضا      نام خانوادگی : واحدیان           سمت : رئیس ناحیه نور

آدرس : نور - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نور

شماره تلفن: 44510261-011        نمابر : 44226875-011

 

نام : حمید رضا                        نام خانوادگی : چالوئی                     سمت : رئیس ناحیه محمودآباد

آدرس : محمودآباد - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه محمودآباد   شماره تلفن و نمابر : 44745845 -011

 

نام : سید کاظم                        نام خانوادگی : پورمند                       سمت : رئیس ناحیه رامسر

آدرس : رامسر - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه رامسر      شماره تلفن و نمابر : 552559103-011


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011