سند راهبردی وب سایت منطقه


                                                                                                                                    سند راهبردی وب سایت منطقه چالوس
درحال حاضر وب سایت منطقه چالوس به زبان فارسی به سرویس دهی اطلاعات مورد نیاز مراجعین شرکت     و  سایر عموم شهروندان عزیز  می باشد که امید داریم طی چشم انداز 2 ساله آینده وب سایت منطقه را به سایتی کاربردی جهت سهولت کار اربابان رجوع در جهت کاهش هزینه و وقت کاهش ترافیک شهری و گام برداشتن در جهت دولت الکترونیک تبدیل نمائیم همچنین امیدواریم از لحاظ خدمت رسانی مفید و سریع به شهروندان و به روز بودن و پربازدید بودن سرآمد سایر مناطق پخش بوده و بتوانیم با همکاری و همیاری با کل مناطق پخش سایتهای مناطق را به عنوان یک الگو در کشور مطرح نمائیم .

 


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011