بازرسی جایگاههای CNG

انجام تبدیل جرمی جایگاههای CNG

انجام تبدیل جرمی جایگاههای CNG در کل کشور

 

عطف به اطلاعیه مدیر محترم طرح CNG به شماره 234574/م ط گ مورخ 13/11/93 کلیه جایگاههای CNG در کل کشور میبایست نسبت به  تبدیل سیستم جرمی (کیلوگرم ) اقدام نموده و گازباید به ازای هر کیلوگرم  6000 ریال فروخته شود .

لذا جایگاههداران موظف میباشند از طریق شرکت های تامین کننده و با حضور نمایندگان CNG منطقه حداکثر تا تاریخ 30/11/93 نسبت به انجام تبدیل جرم اقدام نمایند.

 

انجام کالیبراسیون جایگاههای CNG
 

 

  

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011