نحوه استفاده در جایگاه

نحوه استفاده در جایگاه

کارت خود را داخل کارت خوان قرار دهید ، در صورت رمز دار بودن کارت رمز کارت را وارد نمائید

نحوه استفاده در جایگاه1

درپوش باک خودرو را باز کنید

نحوه استفاده در جایگاه2

نازل را برداشته و سوخت گیری کنید

نحوه استفاده در جایگاه3نازل را سر جای خود قرار دهید

کارت خود را برداریدکارت خود را بردارید


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011