رمزدارکردن کارت سوخت

مراحل رمز گذاری کارت سوخت
1- کارت خود را در کارت خوان قرار دهید
2-
با مشاهده پیام (فعال سازی رمزبا کلید سبز(تائید)انجام می گیرد) در نمایشگر بلافاصله دکمه سبز(تائید) را فشار دهید
3-
رمز 4 رقمی مورد نظر خود را بلافاصله وارد نمائید
4-
رمز انتخابی را مجددا وارد نمائید
5-
با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید...) در نمایشگر کارت سوخت شما رمز دار شده است و می توانید سوخت گیری را ادامه دهید.

رمزدار کردن

مراحل تغییر رمز کارت سوخت
1- کارت خود را در کارت خوان قرار دهید
2-
با مشاهده پیام (رمز را وارد کنید) در نمایشگر بلافاصله کلید مربع  # را فشار دهید
3-
با مشاهده پیام (عملیات تغییر رمز - رمز را وارد نمائید) در نمایشگر رمز قبلی خود را وارد نمائید
4-
بلافاصله رمز جدیدرا وارد نمائید
5-
رمز انتخابی را مجددا وارد نمائید
6-
با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید...) در نمایشگر رمز فعال شده است و می توانید با کمی تامل سوخت گیری را ادامه دهید.

مراحل تغییر رمز کارت سوخت

مراحل حذف رمز کارت سوخت
1- کارت خود را در کارت خوان قرار دهید
2-
با مشاهده پیام (رمز را وارد کنید) در نمایشگر بلافاصله کلید / را فشار دهید
3-
با مشاهده پیام (عملیات تغییر رمز - رمز را وارد نمائید) در نمایشگر رمز خود را وارد نمائید
4-
با مشاهده پیام (آیا می خواهید رمز شما حذف گردد) در نمایشگر بلافاصله کلید سبز (تائید) را فشار دهید
5-
با مشاهده پیام (رمز با موفقیت حذف گردید لطفا صبر کنید...) در نمایشگر رمز حذف شده است و می توانید با کمی تامل سوخت گیری را ادامه دهید.

مراحل حذف رمز کارت سوخت

در صورتی که در اجرای هر یک از مراحل فوق اشتباه نمودید و یا منصرف شدید کارت را از کارتخوان خارج نموده و مجدداً وارد نمائید.

 توجه :
در صورت ورود اشتباه رمز بصورت  5 بار متوالی ،کارت سوخت شما قفل خواهد شد ، که برای رفع نقص باید با در دست داشتن اصل مدرک شناسایی خودرو (کارت ،سند یا بنچاق) و اصل یکی از مدارک شناسایی خود (شناسنامه ،گذرنامه،کارت ملی) به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سراسر کشور مراجعه نمائید

 

 


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011