اطلاعات لازم جهت دریافت ضمانت نامه بانکی

 

 

نام : شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس

شماره ثبت  : 67337

شماره اقتصادی  : 411111713979

شناسه ملی  : 10101122904

کدپستی : 56611-46617

آدرس : چالوس بلوار امام رضا ( ع) ساختمان ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چالوس

 

دبیر خانه کمیسیون مناقصات منطقه چالوس

 

آئین نامه ها و بخش نامه ها و قوانین مربوط به مناقصات

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011