1- آمار مقایسه ای برداشت نفتگاز 81-87

برداشت ناحیه تنکابن 81-87

برداشت ناحیه رامسر 81-87

برداشت ناحیه مرکزی 81-87

برداشت ناحیه محمودآباد 81-87

برداشت ناحیه نور 81-87

برداشت کل فرآورده های منطقه 81-87

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011