2-آمار مقایسه ای برداشت نفت سفید 81-87

برداشت نفت سفید ناحیه مرکزی 81-87

برداشت نفت سفید ناحیه تنکابن 81-87

برداشت نفت سفید ناحیه نور 81-87

برداشت نفت سفید ناحیه محمودآباد 81-87

برداشت نفت سفید ناحیه رامسر 81-87

برداشت کل منطقه نفت سفید 81-87

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011