استراتژی منطقه چالوس

قرآن مجید: اَن تَقومُو اللهِ     " درهرکار مشروعی که مشغول هستید برای خدا کارکنید"

ماموریت منطقه چالوس

 

سوخت رسانی در گستره ای به وسعت غرب مازندران با استفاده از خط لوله  ، نفتکش ، کشتی و انبارهای نفت با ارائه خدمات مطلوب به منظور جلب رضایت مشتریان با حداقل استفاده از منابع طبیعی

رویکردی استراتژی مدیریت انرژی منطقه چالوس در سال 1386

نظم دهی به عرضه و تقاضا در بخش توسعه و توزیع و مصرف انرژی از طریق منطقی کردن مصرف فرآورده های نفتی و حفاظت محیط زیست واستقرار معیار مصرف انرژی در کلیه بخش های حمل و نقل صنایع کشاورزی نیروهای مسلح برق اصناف حرارتی سوختگیری کشتیها و غیره و انجام تبدیل سوخت از سبک به سنگین بنحوی که اساسی ترین معیارهای سنجش میزان سرانه سالیانه انرژی حاکم گردد.

ساختار سازمانی اداری :

- ماهیت اسلامی     - نگرش ( رویکرد بهمراه عمل ) علمی  - رفتار مشارکتی

- عملکرد پاسخگوئی          - نتیجه بهره وری باشد

ویژن استراتژی منطقه چالوس

 

 

10-تاخ

11-داکتعیجس

12-افا

13-اسا

14-اسنپا

15-پنج سین صنعتی

16-منتم

 

 

اهداف منطقه چالوس

رعایت مقررات زیست محیطی در تمامی فرآینده های منطقه

برنامه های استراتژی منطقه چالوس

کد مقدمه

کد 1- تحول نظام اداری و مدیریت منابع انسانی در راستای ISO : 14001 : 1996  و ISO 9001 : 2000  و  ( OHSAS) 18001 : 1991 و IMS منطقه چالوس در سال 86

کد 2- بهینه سازی توزیع و مصرف و تبدیل سوخت و کاهش یارانه های نفتی منطقه چالوس در سال 86

کد 3- خصوصی سازی و کاهش تصدی گری در راستای دولت مدیریتی منطقه چالوس در سال 86

کد 4- توسعه نظام مدیریت مشارکتی براساس مدیریت بر مبنای کمیته ها در دامنه و سطح و قلمرو ودرجه و عملکرد کلیه نیروهای رسمی و پیمانکاری منطقه درسال 86

کد 5-طرح تکریم ارباب رجوع و همکاری مستمر با وسایل ارتباط جمعی و محیط خارجی سازمان

کد6- نظارت و ارزیابی مستمر در مدیریت عرضه براساس مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه (MBO)

کد 7- توسعه نگهداشت و زیرساخت های ضروری فیزیکی و فرهنگی منطقه چالوس در سال 86

کد8- توسعه و تعریف جدید خط مشی منطقه چالوس در سال 86

کد9- مدیریت عرضه منطقه چالوس در شرایط بحران و اضطراری و ذخیره سازی استراتژیک در سال 86

کد10- مکانیزاسیون و سیستم اطلاعاتی مدیریت منطقه چالوس درسال 86و حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک در سال86

کد 11- همسان سازی قالبهای ادراکی مقامات محلی با مفروضات و استراتژی منطقه چالوس در سال 86

کد7ـ دراجرای ردیفهای اهداف

کد 1- اهداف 1و8و12

کد2- " 3و9و15و18

کد 3- "1و3و4و7و11و16و18

کد 4- "10و13و17

کد 5- "16

کد 6-    "9و11

کد 7- "2و4و5و6و7و15و18

کد 8- "1و7

کد 9- "1

کد 10- "2و5و14

کد 11- "13و16

 

کد11ـ خلاصه مهمترین اقدامات زیرساختی برنامه سوم توسعه درکنترل برنامه های منطقه چالوس درسال 86                کمیته اصلی راهبری برنامه های استراتژی  منطقه چالوس در سال 86

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011