آتش سوزی

آتش سوزی

 

حوادث نفتکش ها

حوادث نفتکش ها

حوادث پرسنلی

حوادث پرسنلی

 

تصادف وسایل نقلیه متحرک

تصادف وسایل نقلیه متحرک

گزارش فوری حادثه

گزارش فوری حادثه

گزارش فوری شبه حادثه

گزارش فوری شبه حادثه

 

بررسی علل حوادث

بررسی علل حوادث 1

بررسی علل حوادث 2


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011