اهداف HSE :

  1. دستیابی به رکورد فقدان حادثه منجر به فوت و نقص عضو
  2. اجرای سیستم بر آورد عملکرد بر اساس شاخص های تدوین شده
  3. اجرای روش تحلیل حوادث و کنترل آنها
  4. مطالعه و تحلیل و کنترل تاثیرات عوامل زیان آور ار روی کارکنان
  5. اجرای سیستم مدیریت ریسک و جنبه ها
  6. ایجادی محیطی امن و سالم جهت ارتقاء سرعت کار و کاهش هزینه های ناشی از حوادث

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011