معرفی واحد محیط زیست :

 

واحد محیط زیست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی چالوس فعالیت های خود را مطابق با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست  (Environmental Management System) برنامه ریزی و اجرا می نماید. واحد محیط زیست در راستای راهبرد زیست محیطی سازمان اهداف کلان و خرد را تعریف نموده و در جهت دستیابی به این اهداف اقدامات برنامه ریزی شده را به مرحله اجرا در می آورد.

فعالیت های عمده واحد محیط زیست عبارتند از:

  1. شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه ها و آثار زیست محیطی
  2. مدیریت پسماند
  3. پایش و اندازه گیری آلودگی های هوا، آب و فاضلاب
  4. ممیزی زیست محیطی
  5. شناسایی، اجرا و ارزیابی میزان رعایت قوانین و الزامات قانونی زیست محیطی
  6. تجزیه و تحلیل حوادث زیست محیطی
  7. پیاده سازی سیستم  مدیریت محیط زیست و اجرای بهبودهای مستمر در این سیستم
  8. آموزشهای زیست محیطی
  9. ترویج فرهنگ زیست محیطی

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011