ناحیه محمودآباد

    ناحیه محمودآباد

رئیس ناحیه :بهمن تیرگر فاخری

 

 تعدادجایگاه دومنظوره :4

تعدادجایگاه تک منظوره :2

تعدادفروشندگی ها:10

تعداد مشتریان عمده:37

تعدادمشتریان جزء :324

میزان فروش سالیانه کل مواد(ارقام به هزار لیتر ):99176

مصرف روزانه:

بنزین :139

نفت سفید :18

نفتگاز:114

نفتکوره :0

 


اطلاعات تماس ناحیه محمودآباد  : 

آدرس : محمودآباد - ابتدای جاده محمودآباد - فریدونکار

شماره تلفن و نمابر : 44745845-44745857 -011

پست الکترونیکی : mahmoodabad.chaloos@yahoo.com

 

 

 

  


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011