مرکز سوختگیری هواپیمائی نوشهر


مرکز سوختگیری نوشهر:

ایمیل رئیس سوختگیری نوشهر:

h.shmoradi@yahoo.com

تعداد پرسنل:

۳ نفر(۲نفرراننده سوخترسان و یک نفر سوخترسان)

تعدادواحدهای سوخترسان:

۲ واحد ۸۰۰۰لیتری     RB-۱۱۸,RB-۱۲۶

شماره تلفن و آدرس :

۰۱۱۵۲۳۲۳۵۱۲-۰۱۱۵۲۳۲۴۵۰۴

مازندران- نوشهر- خیابان شهیدستاری- فرودگاه نوشهر- مرکز سوختگیری هواپیمایی نوشهر


تعدا پرواز در طول هفته:

برنامه پروازی نوشهر – اهواز(هواپیمایی نفت):

ایام هفته

خروج از اهواز

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه اهواز

شنبه

۰۹:۰۰

۱۰:۵۵

۱۶:۲۰

۱۸:۲۰

چهارشنبه

۰۹:۰۰

۱۰:۵۵

۱۶:۲۰

۱۸:۲۰

برنامه پروازی نوشهر – مشهد(هواپیمایی نفت):

ایام هفته

خروج از نوشهر

ورودبه مشهد

خروج از مشهد

ورودبه نوشهر

شنبه

۱۱:۳۰

۱۳:۲۰

۱۴:۰۰

۱۵:۵۰

چهارشنبه

۱۱:۳۰

۱۳:۲۰

۱۴:۰۰

۱۵:۵۰

برنامه پروازی شیراز- نوشهر(هواپیمایی آسمان):

ایام هفته

خروج از شیراز

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه شیراز

سه شنبه

۰۹:۳۰

۱۱:۰۰

۱۱:۴۵

۱۳:۱۵

جمعه

۰۶:۳۰

۰۸:۰۰

۰۸:۴۰

۱۰:۱۰

برنامه پروازی مشهد- نوشهر(هواپیمایی آسمان)

ایام هفته

خروج از مشهد

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه مشهد

یکشنبه

۱۵:۲۰

۱۶:۴۵

۱۷:۱۵

۱۸:۲۰

پنج شنبه

۱۴:۵۰

۱۶:۱۵

۱۶:۴۰

۱۷:۵۵

جمعه

۱۵:۱۰

۱۶:۳۵

۱۷:۰۵

 

 

۱۸:۳۰

مرکز سوختگیری هواپیمائی رامسر


مرکز سوختگیری رامسر:

ایمیل رئیس مرکز : ghorbanifahima@gmail.com

تعداد پرسنل مرکز : ۲ نفر  ( یک نفر متصدی سوخترسان ) و ( یک نفر راننده سوخترسان )

تعداد واحدهای سوخت مرکز : ۲ واحد سوخترسان  RB - ۱۱۴  ,  RB - ۱۱۹  ׂ

تعداد پرواز در ایام هفته : تعداد یک پرواز در هر روز هفته در مسیر تهران به رامسر و بالعکس 

آدرس و تلفن مرکز : مازندران - رامسر - میدان شهید خلعتبری - فرودگاه رامسر - مرکز سوختگیری هواپیمایی فرودگاه رامسر         

         تلفن مرکز : ۰۱۱-۵۵۲۲۴۳۲۶ و ۵۵۲۲۴۲۲۶

۰۱۱-۵۵۲۲۴۳۲۶    فاکس :  ۵۵۲۲۴۲۲۶  ׂ

 

سوختگیری رامسر

 

سوختگیری رامسر

 

 

 

 

 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011