ناحیه تنکابن - منطقه چالوس

   ناحیه تنکابن  

رئیس ناحیه : محمد سجادیان   

تعدادجایگاه دومنظوره:2
تعدادجایگاه تک منظوره:6
تعداد فروشندگی ها:41
ت
عداد مشتریان عمده :74
تعدادمشتریان جزء:1621

میزان فروش سالیانه کل مواد (ارقام به هزار):203924
مصرف روزانه :
بنزین :276
نفت سفید:127
نفتگاز:153
نفتکوره:2

 

اطلاعات تماس تنکابن

   اطلاعات تماس ناحیه تنکابن  : 


آدرس : تنکابن - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 

شماره تلفن و نمابر : 54271334 -011

پست الکترونیکی : tonekabon.chaloos@yahoo.com

 


 

تماس با ما:

چالوس ، بلوار امام رضا (ع) ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :3 - 52256891-011
نمابر : 52256900-011