دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

مسئولین منطقه

مشخصات و اطلاعات تماس مسئولین منطقه چالوس 

 

نام : تورج              نام خانوادگی : امانی                      سمت : مدیر منطقه

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن : 52256901-011 نمابر : 52256900-011


نام : ابراهیم

نام خانوادگی : پوریزدانی

سمت : معاون فنی و عملیاتی

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52253611

نمابر : 52256900-011

نام : جعفر

نام خانوادگی : بوالی

سمت : معاون مالی و اداری

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52256904

نمابر : 52256900-011

نام : غلامحسین

نام خانوادگی :  افتخاری

سمت : معاون بازرگانی

آدرس : چالوس – بلوار امام رضا (ع) – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شماره تلفن :52253611

نمابر :52256900-011

 

نام :   سید کاظم                   نام خانوادگی :    پورمند                  سمت : رئیس ناحیه مرکزی

آدرس : چالوس –شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی شماره تلفن ونمابر : 52256890-011

 

نام : سید قاسم                   نام خانوادگی : رضوی مهدیان             سمت : رئیس ناحیه تنکابن

آدرس : تنکابن - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه تنکابن شماره تلفن و نمابر : 4271334-011

 

نام : حمید رضا     نام خانوادگی : واحدیان           سمت : رئیس ناحیه نور

آدرس : نور - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نور

شماره تلفن: 44510261-011        نمابر : 44226875-011

 

نام : بهمن                     نام خانوادگی : فاخری                   سمت : رئیس ناحیه محمودآباد

آدرس : محمودآباد - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه محمودآباد   شماره تلفن و نمابر : 44745845 -011

 

نام :ابراهیم                    نام خانوادگی : یداله پور                    سمت : رئیس ناحیه رامسر

آدرس :رامسر- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه رامسر      شماره تلفن و نمابر : 552559103-011


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.