دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

راهنمای متقاضیان احداث جایگاه

 
    مدارک لازم برای احداث جایگاه:

مدارک لازم برای احداث جایگاه:

 

راهنمای مراجعین دریافت سوخت

راهنمای مراجعین دریافت سوخت

راهنمای دریافت کارت تردد رانندگان نفتکشها

     مدارک لازم برای صدور کارت تردد :

کارت گواهی نامه
کارت عدم اعتیاد
کارت عدم سوء پیشینه
گواهی نامه حمل مواد خطرناک
دیبگیری
کارت ایمنی

 

 

 راهنمای مراجعین کارت سوخت سرقت شده

راهنمای مراجعین کارت سوخت سرقت شده

 

واحد حراست :

1-    درب ورودی حراست
2-    درب ورودی ستاد
3-    دفتر رئیس حراست

رانندگانی که مراجعه می کنند :  
1-    کارت ورود به انبار
2-    گواهی نامه
3-    دیپگیری
4-    بازدید نفتکش ها
5-    بازدید پلمپ ها
6-    وارد شدن تک سرنشین
راننده بعد از گذراندن مراحل بالا وارد سیستم انبار شده و برای بارگیری آماده می شود بعد از بارگیری راننده مجددا" باید این مراحل را طی کند.
فعالیت دیگر ورودی حراست انبار که بر عهده نگهبانان می باشد:
1-    ورود و خروج کارکنان
2-    ثبت ورود و خروج کارکنان
3-    پاس ورود و خروج کارکنان
4-    چک کردن ماموریت کارکنان
5-    ورود و خروج اجناس
6-    ورود و خروج ارباب رجوع
7-    کنترل سیستم حفاظتی الکترونیکی
8-    گشت از انبار
افسر نگهبان : نیرو های اجرایی زیر نظر افسر نگهبان اجام وظیفه می کنند.
نیروهای حراستی ستاد ارباب رجوع بیشتری دارند.
وظیفه ورودی حراست ستاد عبارتند از:
1-    گشت از داخل اتاقها
2-    ورود و خروج ارباب رجوع
3-    کنترل پاس های کارکنان
4-    کنترل اجناس
5-    گشت محوطه پارکینگ
وظایف رئیس حراست:
صدور کارت تردد برای نفتکشها به داخل انبار عبارتنداز تشکیل پرونده می باشد که مدارک  لازم عبارتند از:
سند- کارت گواهی نامه – مدارک عدم اعتیاد- عدم سوء پیشینه – گواهی نامه حمل مواد خطرناک و دیبگیری باید حتما" به حراست تحویل داده شود.

* وظایف واحد دبیر خانه رمز حراست :کلا" مکاتبات دبیرخانه رمز چه مدیر منطقه؛ چه حراست باید از سیکل دبیرخانه رمز بگذرد بعد در اتاق حراست کار کلید خورده و بعد با مدیر منطقه کاتبات انجام می شود و در نهایت در اتاق رئیس حراست پیگیری می شود.

*  بایگانی پرسنلی : چه نیروهای پیمانکاری و چه نیروهای رسمی در اتاق حراست باید پرونده داشته باشند.
 *  وظایف حفاظت فیزیکی
1.    بازبینی  دوربین جایگاه و دوربین انبار نفت
2.    رسیدگی به شکایت ارباب رجوع اعم از: کارت سوخت- توزیع سوخت – گرانی و رسیدگی به مشکلات مصرف کننده های عمده
3.    گشت از کل مجاری عرضه
4.    کنترل کارتهای سوخت
5.    ایجاد بانک اطلاعات برای کلیه کارکنان
6.    بایگانی محرمانه
7.    مکاتبات با ادارات استانی و شهرستان
8.    گشت از فروشندگی ها
9.    آموزش برای نیروهای حراستی
10.    رسیدگی به تخلفات جایگاهها
11.    شرکت در کمیسیون مناقصات
12.    استعلامات کارکنان

 

 

راهنمای مراجعه کنندگان سامانه هوشمند:

       فرآیند شماره 7 -  واحد سامانه هوشمند:   
سامانه هوشمند سوخت در ارتباط با مشتری:   

1-    ارباب رجوع داخلی
2-    ارباب رجوع بیرونی
3-    پوز بانکی

1-    ارباب رجوع :
الف)کارکنان:
شارژ کیف پول و خدمات بانکی کارت سوخت
راهنمایی در خصوص خرابی کارت سوخت
پرداخت قبوض آب,برق,تلفن و.....همکاران

ب) جایگاهها:
                         
درخواست و تحویل کارت آزاد بنزین و نفتگاز به جایگاهها
درخواست و تحویل کارتهای اضطراری جایگاهدار
تولید sam برای جایگاههای جدیدالاحداث و یا جایگاههایی که افزایش تلمبه دارند.
پیگیری رفع خرابیهای هوشمند جایگاهها از طریق پیمانکار پشتیبانی سامانه

2-ارباب رجوع بیرونی :
1.پروژه های عمرانی :

مسدودی کارت سوخت با هماهنگی معاونت بازرگانی

2.خودروهای عمومی :

رفع مسدودی کارت سوخت

3.کارتهای ترمیمی سوخت :

وانت بارها
 آژانس ها
   تاکسی ها

کسر سهمیه خودروهای شخصی
تاکسی های دوگانه سوز مرزن آباد و کلاردشت به علت فقدان جایگاه CNG

4.مراجعین متفرقه :

5.بانک ملت :
پیمانکار بانک ملت
کیف پول جایگاهها
شارژ کیف و خدمات بانکی کارتهای سوخت

6.تغییر کلاس کارت سوخت دولتی به شخصی برای خودروهای مزایده ای

راهنمایی خدمات عمومی بابت:
وانت بارها
آژانس ها
آموزش رانندگی
 تاکسی ها
 
شخصی ها

خرابی های کارت سوخت
مسدود شدن کارت سوخت
کسر سهمیه کارت سوخت                                  

 

 فرآینده های مرتبط با رانندگان نفتکش - گازکش

فرآینده های مرتبط با رانندگان نفتکش - گازکش

 

 ثبت نام مشتری¬جزء

ثبت نام مشتری¬جزء

 

 فرآیند شماره19

فرآیند شماره 19 - واحد نظارت و بازرسی

1.رسیدگی به شکایت طرف قرارداد اعم از :

1.رسیدگی به شکایت طرف قرارداد اعم از :

2. رسیدگی به سرک کمبود جایگاهها

3.رسیدگی به پلمپ نفتکش ها- اندازه گیری نفتکش ها

4.اعضای گروه معین

اعضای گروه معین

5.کنترل کارگران جایگاه در خصوص طرح تکریم ارباب رجوع و سرقت کارت سوخت

6.سیدگی به امورات روزمره جایگاهها در صورت عدم ارسال به موقع فرآورده

دبیر کمیته تخلفات با دستور مدیر و دستورالعمل وارد کار می شود  که شامل موارد زیر می باشد:

دبیر کمیته تخلفات با دستور مدیر و دستورالعمل وارد کار می شود  که شامل موارد زیر می باشد:

 دبیر کمیته تخلفات با دستور مدیر و دستورالعمل وارد کار می شود  که شامل موارد زیر می باشد:

مراحل لیست برگشتی کالا برگها

مراحل لیست برگشتی کالا برگها

 

 

نحوه ثبت نام مشتری عمده

نحوه ثبت نام مشتری عمده

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.