دوشنبه۱۷ اَمرداد ۱۴۰۱

استراتژی منطقه چالوس

قرآن مجید: اَن تَقومُو اللهِ     " درهرکار مشروعی که مشغول هستید برای خدا کارکنید"

ماموریت منطقه چالوس

 

سوخت رسانی در گستره ای به وسعت غرب مازندران با استفاده از خط لوله  ، نفتکش ، کشتی و انبارهای نفت با ارائه خدمات مطلوب به منظور جلب رضایت مشتریان با حداقل استفاده از منابع طبیعی

رویکردی استراتژی مدیریت انرژی منطقه چالوس در سال 1386

نظم دهی به عرضه و تقاضا در بخش توسعه و توزیع و مصرف انرژی از طریق منطقی کردن مصرف فرآورده های نفتی و حفاظت محیط زیست واستقرار معیار مصرف انرژی در کلیه بخش های حمل و نقل صنایع کشاورزی نیروهای مسلح برق اصناف حرارتی سوختگیری کشتیها و غیره و انجام تبدیل سوخت از سبک به سنگین بنحوی که اساسی ترین معیارهای سنجش میزان سرانه سالیانه انرژی حاکم گردد.

ساختار سازمانی اداری :

- ماهیت اسلامی     - نگرش ( رویکرد بهمراه عمل ) علمی  - رفتار مشارکتی

- عملکرد پاسخگوئی          - نتیجه بهره وری باشد

ویژن استراتژی منطقه چالوس

 

 

10-تاخ

11-داکتعیجس

12-افا

13-اسا

14-اسنپا

15-پنج سین صنعتی

16-منتم

 

 

اهداف منطقه چالوس

رعایت مقررات زیست محیطی در تمامی فرآینده های منطقه

برنامه های استراتژی منطقه چالوس

کد مقدمه

کد 1- تحول نظام اداری و مدیریت منابع انسانی در راستای ISO : 14001 : 1996  و ISO 9001 : 2000  و  ( OHSAS) 18001 : 1991 و IMS منطقه چالوس در سال 86

کد 2- بهینه سازی توزیع و مصرف و تبدیل سوخت و کاهش یارانه های نفتی منطقه چالوس در سال 86

کد 3- خصوصی سازی و کاهش تصدی گری در راستای دولت مدیریتی منطقه چالوس در سال 86

کد 4- توسعه نظام مدیریت مشارکتی براساس مدیریت بر مبنای کمیته ها در دامنه و سطح و قلمرو ودرجه و عملکرد کلیه نیروهای رسمی و پیمانکاری منطقه درسال 86

کد 5-طرح تکریم ارباب رجوع و همکاری مستمر با وسایل ارتباط جمعی و محیط خارجی سازمان

کد6- نظارت و ارزیابی مستمر در مدیریت عرضه براساس مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه (MBO)

کد 7- توسعه نگهداشت و زیرساخت های ضروری فیزیکی و فرهنگی منطقه چالوس در سال 86

کد8- توسعه و تعریف جدید خط مشی منطقه چالوس در سال 86

کد9- مدیریت عرضه منطقه چالوس در شرایط بحران و اضطراری و ذخیره سازی استراتژیک در سال 86

کد10- مکانیزاسیون و سیستم اطلاعاتی مدیریت منطقه چالوس درسال 86و حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک در سال86

کد 11- همسان سازی قالبهای ادراکی مقامات محلی با مفروضات و استراتژی منطقه چالوس در سال 86

کد7ـ دراجرای ردیفهای اهداف

کد 1- اهداف 1و8و12

کد2- " 3و9و15و18

کد 3- "1و3و4و7و11و16و18

کد 4- "10و13و17

کد 5- "16

کد 6-    "9و11

کد 7- "2و4و5و6و7و15و18

کد 8- "1و7

کد 9- "1

کد 10- "2و5و14

کد 11- "13و16

 

کد11ـ خلاصه مهمترین اقدامات زیرساختی برنامه سوم توسعه درکنترل برنامه های منطقه چالوس درسال 86                کمیته اصلی راهبری برنامه های استراتژی  منطقه چالوس در سال 86
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.